NAUCZYCIELE

Certyfikowani nauczyciele Mindfulness w Polsce:

Poniżej znajdziesz pełną listę nauczycieli Mindfulness, obecnych w Polsce podejść:

  • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności),
  • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy / Terapia Poznawcza Oparta na Uważności),
  • MBLC (Mindfulness Based Living Course / Życie w Oparciu o Zasady Uważności),
  • Breathworks
    • MfH (Mindfulness for Health / Mindfulness dla Zdrowia),
    • MfS (Mindfulness for Stress / Mindfulness w Stresie).

Na życzenie jednej z nauczycielek MBSR z Warszawy, jej nazwisko zostało usunięte z listy.

Rekomendujemy korzystanie z usług certyfikowanych lub będących w trakcie certyfikacji nauczycieli. Nauczyciele w trakcie certyfikacji, którzy są wymienieni na naszej stronie, są w takim momencie szkolenia certyfikującego, kiedy proces szkolenia uwzględnia ich gotowość do prowadzenia szkoleń.
Lista jest na bieżąco uzupełniana. W razie wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt na adres mailowy: ptm@mindfulness.com.pl

Obok nazwiska nauczyciela, widnieje informacja jaki posiada certyfikat. Przy nauczycielach w trakcie certyfikacji umieściliśmy w nawiasie, po nazwie certyfikatu skrót WTC (w trakcie certyfikacji).

Imiona i nazwiska nauczycieli, które wyświetlają się na niebiesko – linkują do stron o nich. Kolejni nauczyciele będą dodawani w miarę otrzymywania ich akceptacji, odnośnie wyglądu ich stron.

 

 

Opracowanie:
Anna Gubernat

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.