Komorzycka Anita

Nauczycielka MBSR

ANITA KOMORZYCKA – jest magistrem psychologii, dyplomowanym psychoterapeutą, coachem i Certyfikowanym Nauczycielem Metody MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Redukcja Stresu Oparta na Uważności) . Jest nauczycielką MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) w trakcie certyfikacji.

Wykształcenie i odbyte szkolenia

  • Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji  odbyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie.
  • Odbyła dwuletni   szkoleniowy staż pt. „Pomoc osobom dorosłym” w Akademickim Centrum Psychoterapii przy SWPS w Warszawie.
  • Ukończyła roczne podyplomowe studium Coachingu prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie
  • Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA w Warszawie.
  • Ukończyła  Studium Nauczycielskie MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction- Redukcji Stresu Opartej na Uważności), metody pracy ze stresem stworzonej przez Jon Kabat-Zin’a. Informacje na temat prowadzonych przeze nią treningów Uważności MBSR można znaleźć na stronie.

Od listopada 2011 r  pracuje na Oddziale Dziennym leczenia  Nerwic Depresji  w Mazowieckim  Specjalistycznym  Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Prowadzi tam zajęcia psychoedukacyjne, Trening Umiejętności Społecznych, psychoterapię indywidualną, psychoterapię  grupową oraz, specjalnie dostosowany do warunków  Oddziału  i  profilu jego pacjentów, trening Uważności w oparciu o metodę MBSR.

Filozofia pracy

Pracuje w nurcie humanistycznym, integrując  podejścia: Gestalt, EFT (Psychoterapia Skoncentrowana  na Emocjach, Greenberga), Egzystencjalne (jej „guru” jest Irvin D. Yalom), Poznawczo- Behawioralne. W myśleniu łączy podejścia systemowe, psychodynamiczne,  neurokogniwistyczne oraz psychologię pozytywną. Lubi stosować psychoedukację, wychodząc z założenia, że poszerzanie wiedzy sprzyja lepszemu rozumieniu siebie. Wierzy w to, że  w każdym Człowieku jest siła, moc i potencjał, szuka z swoimi klientem zasobów i mocnych stron, jednocześnie ma szacunek dla decyzji osobistej każdego z kim pracuje, odnośnie podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian w swoim życiu.

Terapię prowadzę w języku polskim i angielskim.

Czym jest dla Anity psychoterapia…

Psychoterapię rozumie jako podróż w głąb siebie. Podróż ta zaczyna się od decyzji spotkania się z psychoterapeutą i już się nie kończy, nawet po zakończeniu psychoterapii. Po drodze może być czasem trudno, czasem może nawet boleć.

Towarzyszy swoim klientom w poznawaniu  i rozumieniu siebie, integrowaniu doświadczeń, przyglądaniu się swoim reakcjom i eksperymentowaniu z nowymi zachowaniami. A przede wszystkim w zaakceptowaniu siebie jako pełnowartościowego Człowieka, włącznie z mocnymi i słabymi stronami, zaletami i wadami, sukcesami i porażkami.