MINDFULNESS

„Mindfulness (uważność), jest to szczególny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżącą chwilę, świadomej i nieosądzającej.”
Jon Kabat-Zinn

W Polsce są obecni certyfikowani nauczyciele następujących podejść Mindfulness:

 • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności),
 • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy / Terapia Poznawcza Oparta na Uważności),
 • MBLC (Mindfulness Based Living Course / Życie w Oparciu o Zasady Uważności),
 • Breathworks
  • MfH (Mindfulness for Health / Mindfulness dla Zdrowia),
  • MfS (Mindfulness for Stress / Mindfulness w Stresie),
 • Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą:
  • Metoda Eline Snel „Uwaga, to działa!”
  • .b [dot-be] Mindfulness in Schools Project – w trakcie opracowywania przez nauczycieli (link do strony angielskiej)

Każde z powyższych podejść jest omówione szczegółowo na poszczególnych postronach.

W Polsce, w obszarze mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą są obecni nauczyciele Metody Eline Snel „Uwaga, to działa!” i .b [dot-be]. Parę innych osób uczy mindfulness w tym obszarze zastosowania metody, ale uczą własnych programów (nie posiadających ewaluacji, która potwierdza ich skuteczność) lub będąc na etapie szkolenia, który nie pozwala na używanie programu.

Jak w przypadku każdego nauczyciela, sugerujemy zapytanie o kompetencje, odbyte szkolenia, czyjej / jakiej metody ktoś uczy, jeśli jest to własny program autorski – czy została potwierdzona skuteczność odpowiednimi badaniami i gdzie można przeczytać o wynikach tych badań.

W latach 1980-2016 opublikowano w czasopismach naukowych ponad 3050 badań nad Mindfulness (poniższy wykres pokazuje jedynie badania opublikowane w czasopismach naukowych, nie uwzględniając pozostałych; m.in. prac magisterskich, których także w Polsce, jest z roku na rok coraz więcej, oraz niepublikowanych badań). Naciśnięcie zdjęcia z wykresem – spowoduje otworzenie się zdjęcia w rozmiarze znacznie bardziej czytelnym):

 

Źródło: https://goamra.org