MINDFULNESS

„Mindfulness (uważność), jest to szczególny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżącą chwilę, świadomej i nieosądzającej.”
Jon Kabat-Zinn

W Polsce są obecni certyfikowani nauczyciele następujących podejść Mindfulness:

  • MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności),
  • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy / Terapia Poznawcza Oparta na Uważności),
  • MBLC (Mindfulness Based Living Course / Życie w Oparciu o Zasady Uważności),
  • Breathworks
    • MfH (Mindfulness for Health / Mindfulness dla Zdrowia),
    • MfS (Mindfulness for Stress / Mindfulness w Stresie).

 

Każde z powyższych podejść jest omówione szczegółowo na poszczególnych postronach.

W latach 1980-2016 opublikowano w czasopismach naukowych ponad 3050 badań nad Mindfulness (poniższy wykres pokazuje jedynie badania opublikowane w czasopismach naukowych, nie uwzględniając pozostałych; m.in. prac magisterskich, których także w Polsce, jest z roku na rok coraz więcej, oraz niepublikowanych badań). Naciśnięcie zdjęcia z wykresem – spowoduje otworzenie się zdjęcia w rozmiarze znacznie bardziej czytelnym):

 

Źródło: https://goamra.org