SEKCJA NAUCZYCIELI MBSR/MBCT

Sekcja Nauczycieli MBSR / MBCT została utworzona w styczniu 2011, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

Sekcja Nauczycieli MBSR/MBCT Polskiego Towarzystwa Mindfulness jest powołana do realizacji celów statutowych Towarzystwa w obszarze uczenia uważności (mindfulness) opartym na zasadach MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) a w szczególności:

  1. opracowania ważnych zagadnień organizacyjnych związanych z działalnością certyfikowanych nauczycieli MBSR/ MBCT, kontaktem z ubezpieczycielami i placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami działającymi w obszarze edukacji i zdrowia.
  2. rozpatrywania podań i wydawania opinii w sprawach udzielania rekomendacji Nauczyciela MBSR/MBCT przez Towarzystwo, osobie, która złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
  3. wydawania/cofania rekomendacji nauczyciela MBSR/MBCT Polskiego Towarzystwa Mindfulness
  4. nawiązywania kontaktów i działania w ramach stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz nauczycieli MBSR/MBCT na świecie.

Sekcja nauczycieli liczy 19 osób.

 W kadencji, zakończonej w 2014 Zarząd Sekcji działał w składzie:

  • Małgorzata Jakubczak
  • Ewa Kochanowska
  • Filip Kołodziejczyk
  • Renata Mizerska
  • Michael Sanderson

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Sekcji Nauczycieli MBSR / MBCT, kolejne wybory do nowego Zarządu, odbędą się w pierwszej połowie 2017 roku, na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

Członkiem Sekcji Nauczycielskiej MBSR / MBCT mogą być jedynie certyfikowani nauczyciele MBSR / MBCT lub nauczyciele w trakcie certyfikacji, w szkoleniu prowadzonym przez uznane jednostki certyfikujące.

Zachęcamy do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z pracą i członkostwem w Sekcji: ptm@mindfulness.com.pl

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.