Historia PTM

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM)

 

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mindfulness (PTM) powstało w połowie 2008 roku za radą Jona Kabat-Zinna, twórcy i właściciela praw autorskich MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Podpowiedział on, że warto w Polsce zacząć pierwsze kroki od zawiązania stowarzyszenia, aby już na samym wstępie zadbać wspólnie o standardy i sensowny rozwój uważności.

W 2008 roku ukonstytuowało się i zostało zarejestrowane 19 grudnia Stowarzyszenie PTM.

W tym samym roku zorganizowaliśmy z wielkim sukcesem, międzynarodową I Konferencję  „Praktyczne Zastosowania Buddyzmu w Zachodniej Psychologii. Praktyka i Teoria Mindfulness”. Uczestniczyło w niej wielu znakomitych nauczycieli uważności i naukowców z różnych stron świata, a wśród nich: Andrew Olendzky, Fabio Giommi, Linda Lehrhaupt, Alexander Berzin, Wiliam Karelis, Andrew Twardon i inni. Jon Kabat-Zinn nie mógł w niej osobiście uczestniczyć, ale przysłał swój list (jest na stronie) i obiecał przyjechać. Tak też się stało i w 2009 roku odwiedził nas w Polsce na parę dni z żoną Mylą, dając warsztaty i wykłady, w tym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W kolejnym roku przy współudziale PTM rozpoczął się pierwszy nauczycielski kurs MBSR/MBCT prowadzony przez IMA (Linda Leurhapt). Kurs ten rozpoczął się w 2010, a skończył w 2011 roku.

Wśród różnych innych aktywności PTM warto wymienić te z nich, które są związane z jego głównym statutowym celem, czyli popularyzowaniem uważności w Polsce, m.in.:

  • Patronowanie i współorganizowanie wykładów / warsztatów międzynarodowych nauczycieli uważności, m.in.: dr Ricka Hansona z USA (założyciel Institute for Neuroscience and Contemplative Wisdom, USA), Antonii Sumbundu nauczycielki MBCT z Danii.
  • Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji „Uważny umysł – świadome życie”, 18-20 listopada 2011 na Uniwersytecie Gdańskim, razem ze stowarzyszeniem Forum Rozwoju Integralnego.
  • Patronowanie książkom związanym z uważnością, w tym: Jona Kabat-Zinna – Gdziekolwiek jesteś bądź, czy ostatnio wydaną Praktykę Uważności dla Początkujących;  Świadomą drogą przez Depresję autorstwa twórców MBCT i Jona Kabat-Zinna.
  • Organizowanie wykładów i warsztatów np. wśród studentów medycyny i psychologii, prelekcje na konferencjach branżowych (np. psychoterapii) i poprzez publikacje w tym naukowe jej członków.
  • Wywiady radiowe i informacje w internecie (witryna, Facebook).
  • Organizowanie otwartych spotkań z uważnością.

Przez ostatnie 3 lata PTM stało się nieco mniej aktywne, przy jednoczesnym zaangażowaniu jej członków w prowadzenie treningów MBSR/MBCT i innych przedsięwzięć związanych z uważnością i jej propagowaniem. Sytuacja diametralnie zmieniła się po ostatnim Walnym Zgromadzeniu członków PTM, kiedy wybrano nowy Zarząd Główny (październik 2014).

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mindfulness jest członkiem European Associations of Mindfulness Based Approaches (EAMBA).

 

Opracował:
Paweł Holas