BREATHWORKS

KURSY BREATHWORKS

Ośmiotygodniowe programy Breathworks powstały w oparciu o, dobrze już w Polsce i na świecie znany, program MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction (Redukacji Stresu Opartej na Uważności) stworzony przez Jon Kabat – Zinn’a. Kursy Breathworks stanowią jego rozwinięcie i zostały zaadoptowane tak, by odpowiadały jak najlepiej potrzebom osób żyjących z chronicznym bólem, chorobą i związanym z nimi stresem. Wszystkie trzy kursy powstawały i rozwijały się niemal w tym samym czasie, choć na różnych kontynentach i na długo zanim MBSR stało się znane w Polsce.

 

Historia

Punktem wyjścia do ich stworzenia było osobiste doświadczenie Vidyamali Burch, która jako młoda dziewczyna uległa kilku urazom kręgosłupa, co na stale zmieniło jej życie. Od 1976 roku Vidyamala porusza się na wózku inwalidzkim i żyje z chronicznym bólem, którego nie mogą ukoić nawet najsilniejsze leki. Liczne operacje, przewlekły ból, całkowita zmiana stylu życia oraz trudności związane ze znalezieniem zatrudnienia odbijały się również na zdrowiu psychicznym Vidyamali. Zetknięcie się z medytacją, w jej najprostszej formie – skupienia na oddechu – stało się dla niej tym, co powoli lecz na stałe doprowadziło do cennej i ważnej zmiany w jej życiu – tak psychicznym jak i fizycznym. Jej doświadczenie bólu zmieniło się, a perspektywa poszerzyła, nauczyła się, że może żyć godnie i być szczęśliwa nawet jeśli jej życie odbiega od idealnej wizji, którą kiedyś dla siebie stworzyła.

Zainspirowana własnym doświadczeniem rozpoczęła współpracę z wieloma lekarzami oraz specjalistami z dziedziny neuronauki poszerzając wiedzę o to, w jaki sposób umysł wpływa na zdrowie fizyczne oraz samo odczuwanie bólu i w jaki sposób praktyka medytacyjna może je zmieniać.  Swoim doświadczeniem chętnie dzieliła się z innymi testując na sobie różne metody i praktyki, sama będąc najlepszym świadectwem na to, że praktyka uważności pozwala żyć lepiej i zdrowiej. Dzięki grantowi z Millenium Commision, w 2001 roku Vidyamala Burch wraz z Gary Hennesey i Sona Fricker powołali do życia Breathworks - organizację społeczną, której celem było uczynienie kursów uważności dostępnych szerszemu gronu odbiorców. Dzięki założonej Breathworks Fundation możliwymi stały się badania kliniczne nad programami oferowanymi przez Breathworks a także czynienie ich dostępnymi dla osób mniej zamożnych. 

 

Kursy

Na przestrzeni ostatnich 30 lat powstały w ten sposób dwa kursy:

 • MfH (Mindfulness for Health - Mindfulness dla Zdrowia),  dedykowany osobom żyjącym z bólem i chorobą
 • MfS (Mindfulness for Stress - Mindfulness w Stresie), dedykowany osobom, które chciałyby doświadczać w swoim życiu mniej napięcia, stresu i nauczyć się bardziej życzliwego podejścia do siebie samych.

Istotnym elementem obu kursów jest MBPM (Mindfulness Based Pain Management - Zarządzanie Bólem Oparte na Uważności - podejście stworzone przez Breathworks)  oraz praktyka Kindness & Compassion (Życzliwości i Współczucia). Badania potwierdzają korzyści płynące z praktyki uważności w podejściu Breathworks (pozytywne zmiany na skali nastroju, odczuwania bólu, jakości życia, spadek ruminacji – katastrofizowania, oraz wzrost pewności siebie pomimo życia z bólem i chorobą). Wykazały, że poprawa funkcjonowania w tych aspektach jest istotna i udowodniona klinicznie. Kursy trwają 8 tygodni, spotkania odbywają się co tydzień i trwają od 2,5 do 3 godzin. Uczestnicy praktykują uważność codziennie, w różnych formach i przedziałach czasowych. Każde spotkanie wyrasta z poprzedniego, wprowadzając uczestników stopniowo w praktykę uważności i współczucia, jednocześnie kładąc nacisk na to, aby wszystko, co się dzieje, było dobrze zrozumiane przez uczestników. Spotkania zawierają zatem elementy psychoedukacji, dzielenia się w grupie oraz praktykę medytacyjną. Troszcząc się o osoby, które nie mogą się przemieszczać lub nie mają możliwości udziału w stacjonarnym kursie, Breathworks utworzyło platformę internetową, dzięki której osoby te również mogę przejść przez kurs online mając zapewnione wsparcie ze strony nauczycieli.

 

Struktura Breathworks

W Wielkiej Brytanii Breathworks działa jako organizacja społeczna i charytatywna, czyniąc możliwym korzystanie z kursów osobom mało zamożnym i zmagającym się z chorobą. Prowadzi kursy dla organizacji, służby zdrowia oraz w szkolnictwie, w domach opieki społecznej, współpracuje z pracownikami służby zdrowia, pomagając im włączyć uważność i współczucie nie tyko do ich własnego życia ale także środowiska ich pracy. Organizacja nieustannie się rozwija dbając o jak najlepszą jakość kursów, prowadzi także nad nimi liczne badania. Tak kursy, jak i wydane do tej pory książki spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony środowiska naukowego, zostały one również docenione przez dużo bardziej znanych w obszarze Uważności specjalistów takich jak Mark Williams czy Jon Kabat Zinn.

Podejście Breathworks jest najbardziej obszernym, pełnym głębi, zgodnym ze współczesnymi badaniami i przyjemnym dla uczestników podejściem do uczenia się tego, jak odzyskiwać swoje życie, w bólu i chorobie, które znam… Osobiście niezmiernie podziwiam Vidyamalę Burch… jej podejście może ocalić twoje życie i przywrócić ci je – na nowo” – Jon Kabat-Zinn

Breathworks zyskało również uznanie ze strony Uniwersytetu w Bangor, z którym współpracuje, a także Służby Zdrowia i Oświaty w Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje możliwość przejścia przez kurs w ramach funduszu zdrowia.  Do tej pory organizacja wyszkoliła setki nauczycieli, którzy niosą pomoc w wielu krajach na świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Hiszpanii czy - od niedawna - również w Polsce. Głos Breathworks był także istotny podczas tworzenia w 2015 roku brytyjskiej grupy parlamentarnej poświęconej wdrażaniu programów opartych na uważności do różnych obszarów życia. Pod koniec 2015 roku Wielka Brytania, dzięki powołanej w ten sposób grupie, ogłosiła rozpoczęcie realizacji projektu Mindful Nation publikując raport dotyczący uważności i jej zastosowania wraz z zaleceniami do jej wdrażaniu w służbie zdrowia, szkolnictwie oraz miejscach pracy. Raport dostępny jest publicznie online w wersji pdf.

Pojawia się również coraz więcej wywiadów, artykułów, audycji, publikacji i nagrań z osobami reprezentującymi Breathworks i choć w Polsce są jeszcze mało dostępne, wiemy, że w najbliższych latach z pewnością będzie się to zmieniać.

 

Breathworks w Polsce

W Polsce kursy Breathworks oferowane są od 2013 roku. Pierwszymi nauczycielami zostali Iwona Płużańska i Maciek Frąckowiak prowadzący kursy w Krakowie. Obecnie w trakcie szkolenia jest kilka osób z okolicy Warszawy oraz Gdańska. Wszyscy nauczyciele szkolący się i certyfikowani w Breathworks zobowiązani są do regularnej superwizji oraz przestrzegania zaleceń zawartych w kodeksie etycznym dla nauczycieli uważności - UK Network for Mindfuness-Based Teachers - Good Practice and Guidelines for teaching mindfulness - based courses. 

Kontakt do nauczycieli i nauczycieli w trakcie certyfikacji Breathworks, można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

 

Ścieżka Trenerska

Breathworks organizuje kursy nauczycielskie dla osób zainteresowanych praktykowaniem Zarządzania Bólem Opartym na Uważności (Mindfulness Pain Management) – skierowanym do osób żyjących z długotrwałym bólem i chorobami przewlekłymi. W ramach kursu można uzyskać tytuł Trenera Uważności, akredytowanego do prowadzenia dwóch rodzajów ośmiotygodniowych kursów uważności– Mindfulness dla Zdrowia i Mindfulness w Stresie.

Program Nauczycielski jest stworzony, aby dostarczyć zrozumienia i zbudować umiejętności w obszarze:

 • Zasad i praktyki Mindfulness Based Pain Management (Zarządzanie Bólem Oparte na Uważności)
 • Uczenia MBPM osób z chronicznym bólem, przewlekłymi chorobami i doświadczających stresu
 • Jasnego prezentowania głównych idei Breathworks oraz prowadzenia grupowego procesu uczenia się
 • Efektywnego prowadzenia medytacji oraz praktyki uważnego ruchu (mindful movement)
 • Wspierania uczestników kursów w praktykowaniu uważności w życiu codziennym
 • Efektywnego prowadzenia kursów Mindfulness dla Zdrowia i Mindfulness w Stresie

 

Aplikacja na Program Nauczycielski

Program Nauczycielski Breathworks jest obecnie dostępny w Wielkiej Brytanii, Australii oraz wkrótce – w USA. Aby zaaplikować na Program Nauczycielski, należy wypełnić aplikację dostępną online: Training Application Form.

Wymagania wstępne na Program Nauczycielski obejmują uczestnictwo w 8-tygodniowym kursie mindfulness oraz co najmniej roczną praktykę własną (więcej o wymaganiach wstępnych tutaj).

 

Koszt Programu Nauczycielskiego Breathworks

Koszt uczestnictwa w programie obejmuje szkolenia oraz superwizję, zakwaterowanie i materiały. Tutaj znajdziesz więcej informacji o kosztach.

Dla osób, którym sytuacja finansowa nie pozwala na odbycie Programu Nauczycielskiego, przygotowana jest określona liczba dostępnych stypendiów.

 

Program Nauczycielski Breathworks

Program Nauczycielski Breathworks zapewnia zrozumienie zasad i praktyk Zarządzania Bólem za Pomocą Uważności (MBPM) oraz przygotowuje uczestników do efektywnego prowadzenia kursów Mindfulness dla Zdrowia i Mindfulness w Stresie, skierowanych do osób doświadczających bólu, stresu czy choroby. Uczestnicy uczą się w jasny sposób przekazywać idee Breathworks, a także prowadzić grupowy proces uczenia się, efektywnie prowadząc medytacje i praktykę uważności w ruchu, a także wspierając kursantów we wdrażaniu uważności w codziennym życiu.

Kurs jest złożony z 4 modułów:

 • Wstępny trening nauczycielski (Introductory Teacher Training - TTi)

Sześciodniowy kurs (oferowany w formie wyjazdowej z zakwaterowaniem, lub w formie gdzie student dojeżdża do ośrodka na czas zajęć) zapewnia dogłębne zrozumienie MBPM (Zarządzanie Bólem Oparte na Uważności), daje możliwość ćwiczenia prowadzenia różnych części kursów Breathworks, prowadzenia medytacji, pracy z uważnym ruchem oraz wzbogacenie własnej praktyki medytacyjnej. To szkolenie jest adresowane do osób, które chcą nauczyć się, jak wprowadzać MBPM w pracę z ludźmi żyjącymi w stresie lub z chorobami oraz, które planują zostać certyfikowanym Trenerem Uważnosci Breathworks (upoważnionym do prowadzenia 8-tygodniowych kursów Mindfulness Dla Zdrowia i Mindfulness w Stresie).

 • Rozwój zdobytych umiejętności

Po zakończeniu TTi i konsultacji z trenerami, studenci mogą wybrać sposób, w jaki chcą dalej rozwijać swoje umiejętności. Studenci mogą wspierać prowadzony przez certyfikowanego trenera 8-tygodniowy kurs Mindfulness, samemu prowadzić 8-tygodniowy kurs lub współprowadzić kurs z innym studentem.

Następnie, podczas TTa, studenci pogłębiają zrozumienie programu i rozwijają umiejętności prowadzenia kursów Breathworks. Większość studentów prowadzi swój Kurs Certyfikujący dopiero po uczestnictwie w TTa.

Studenci mogą planować swój Kurs Certyfikujący (Practice Course) po ukończonym TTi oraz po konsultacji z Breathworks.

 • Zaawansowany Trening Nauczycielski (Teacher Training Advanced, TTa)

Zaawansowany Trening Nauczycielski jest oferowany w dwóch formatach: 6-dniowym wyjazdowym (z zakwaterowaniem) i w formie, gdzie uczestnik dojeżdża codziennie na zajęcia. TTa umożliwia studentom wzmocnienie i rozbudowanie zdolności trenerskich, które rozwijali podczas Wstępnego Treningu Nauczycielskiego (TTi), a także rozwój ich osobistej praktyki medytacyjnej. Podczas tego kursu uczestnicy uczą się także prowadzenia kursu Mindfulness w Stresie.

 • Weekend z uważnym ruchem (Mindful Movement Weekend)

Weekend z uważnym ruchem to okazja do pogłębienia zrozumienia ruchów poznanych w trakcie Wstępnego Treningu Nauczycielskiego (TTi). Wyjazdy w ramach tego modułu są bardzo relaksujące a jednocześnie dostarczają wiele przydatnej wiedzy, są bardzo cenione przez uczestników. Trenerzy w trakcie certyfikacji mogą przejść przez ten moduł w dowolnym momencie po uczestnictwie w TTi i przed prowadzeniem swojego Kursu Certyfikującego (Practice Course).

Po pozytywnie zakończonym Programie Nauczycielskim, napisaniu pracy na podstawie prowadzonego przez siebie Kursu Certyfikującego (wysyłanej po każdym spotkaniu kursowym i omawianej z superwizorem – nie ma polskich superwizorów), jeśli superwizor wyda pozytywną rekomendację - wówczas nauczyciele mogą:

 • Uczyć podejścia Breathworks osoby z przewlekłym bólem, żyjące w stresie i z chorobą.
 • Otrzymać akredytację jako Nauczyciel Uważności Breathworks, jednocześnie zdobywając uprawnienia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów Mindfulness dla Zdrowia (MfH) i Mindfulness w Stresie (MfS).

 

Opracowanie:
Monika Wądołowska
Sara Ślubowska