Holas Paweł

Nauczyciel MBSR i MBCT

PAWEŁ HOLAS – jest nauczycielem uważności (MBSR, MBCT, MSC), psychoterapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, lekarzem psychiatrą i nauczycielem akademickim, na co dzień pracującym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (www.mindfulness.com.pl). Uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy MBSR, oraz Lindy Leurhapt u której w 2011 r ukończył kurs nauczycielski Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) oraz Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) prowadzony w ramach IMA – Institute for Mindfulness-Based Approaches. W 2011 – 2014 r ukończył również kurs nauczycielski programu Uważne Samo-Współczucie (MSC, Mindful Self-Compassion). Kierownik studiów podyplomowych Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek międzynarodowej grupy wypracowującej standardy szkoleniowe i etyczne podejść opartych na uważności: Mindfulness International Integrity Network.

Pierwsze doświadczenia z medytacją miał w 6 klasie szkoły podstawowej (kurs tzw. medytacji transcendentalnej) i od tego czasu z różnym nasileniem stara się pogłębiać praktykę medytacyjną.

Uważnością jako metodą pomagania i rozwoju zainteresował się w początkach poprzedniej dekady, uczestnicząc w licznych warsztatach i treningach MBSR i MBCT prowadzonych m in. przez Jona Kabat-Zinna, Saka Santorelliego i Marka Williamsa.

Od szeregu lat stosuje uważność w terapii indywidualnej, a od 2007 r. również w ramach programu terapii grupowej poznawczo-behawioralnej początkowo w Centrum Psychoterapii, a potem w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Od 2010 prowadzi treningi MBCT, MBSR oraz od dwóch lat MSC. Prowadzi warsztaty oraz treningi uważności w których wykorzystuje doświadczenia nie tylko kliniczne ale również takie które  zdobył pracując ze sportowcami (2000-2010 kadra tenisa ziemnego), osobami szukającymi rozwoju oraz instytucjami.

Pracę doktorską dotyczącą oceny tendencyjności uwagi u osób cierpiących na problemy lękowe obronił na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie przez około 10 lat pracowałem w II Klinice Psychiatrii. Od 2 lat pracuje na Wydziale Psychologii UW, gdzie uczy między innymi psychoterapii i psychopatologii oraz prowadzi badania naukowe. W ramach działalności naukowej związanej z uważnością zajmuje się m. in. badaniami nad skutecznością MBCT w leczeniu nawracającej depresji, fobii społecznej i uzależnień behawioralnych. Ponadto prowadzi badania podstawowe dotyczące wpływu uważności i współczucia do siebie (self-compassion) na procesy poznawcze i neuronalne.

Redaktor naukowy książek dotyczących uważności, autor i współautor publikacji związanych z uważnością, oraz wystąpień kongresowych na temat uważności, zastosowań psychoterapii opartej na uważności i akceptacji oraz trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej.