Starczewska Sylwia

Nauczycielka MBSR

SYLWIA STARCZEWSKA – jest certyfikowanym nauczycielem Mindfulness (MBSR) w ramach Mindful Academy. Jej pracę nauczycielską superwizuje nauczyciel Mindfulness Philip Woodward.

Sylwia od dwudziestu lat praktykuje uważność w ramach buddyzmu tybetańskiego. Naukę medytacji oraz samą praktykę odbywała w wielu ośrodkach na całym świecie: Europie, Azji, obu Amerykach oraz Australii i Nowej Zelandii.

Cały czas podnosi swoje kompetencje. Uczestniczyła w szkoleniu Breathworks for MBSR Teachers w UK prowadzonym przez Vidyamalę Burch oraz w treningu Mindfulness organizowanym przez Mindfulness Association (UK) we współpracy z Uniwersytetem w Aberdeen oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Sylwia pracuje jako HR Business Partner w firmie Nestle, gdzie wdraża program redukcji stresu oparty na Mindfulness. W swojej pracy koncentruje się na wspieraniu ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym pomagając wzmacniać ich silne strony oraz rozwijać nowe kompetencje.

Swój warsztat trenerski doskonali w ramach Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Insytytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Pracuje jako wolontariusz na telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz w poradni Towarzystwa Pomocy Młodzieży, gdzie prowadzi terapie indywidualne.