Marcinkowska-Wróbel Lucyna

Nauczycielka MBSR

LUCYNA MARCINKOWSKA-WRÓBEL – z wykształcenia jest psychologiem klinicznym. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest również nauczycielką MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), certyfikowaną przez The Institute for Mindfulness-Based Approaches, będącym jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych w Europie.

Jej nauczycielami uważności są: Małgorzata Jakubczak, Linda Lehrhaupt, Petra Meibert, Johan Tinge, Katharina Meinhard , Roland Kühne.

Od roku 2013 prowadzi 8-tygodniowe kursy MBSR w Lublinie, korzystając z mentoringu i przewodnictwa Michaela Sandersona, założyciela i głównego nauczyciela Akademii Mindfulness.

Kieruje się zasadami etycznymi wyznaczonymi przez Europejskie Stowarzyszenie Podejść Opartych na Uważności (EAMBA).

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT.

Uważność praktykuje na co dzień, bierze udział w warsztatach, szkoleniach oraz odosobnieniach.

Po co to robi? Parafrazując słowa Johna Lennona, po to, żeby życie nie działo się obok, podczas gdy ona jest zajęta układaniem planów na przyszłość lub rozpamiętywaniem tego, co minęło.

Uważność jest dla niej wewnętrzną busolą wyznaczającą kurs do świadomej obecności w tu i teraz, jest przewodnikiem w powracaniu do kontaktu ze sobą w chwilach zagubienia.

Dzięki praktyce mindfulness zauważa, że kiedy jest świadoma tego co się ze nią dzieje i obecna w teraźniejszości, świat zaczyna jej sprzyjać. W sposób naturalny rodzi się więc w niej potrzeba towarzyszenia innym w poszukiwaniu harmonii ze sobą i z otoczeniem.