Kolasińska Anna

Nauczycielka MBSR

ANNA KOLASIŃSKA – realizuje się w roli nauczyciela mindfulness, trenera i psychologa.

W 2015 roku ukończyła 2-letnie studium nauczycielskie, certyfikowane przez The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech, które uprawnia ją do prowadzenia kursów MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).  Jest absolwentką psychologii doradztwa zawodowego i organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie, jak również 10-dniowy kurs Medytacji Vipassana, nauczanej przez S. N. Goenkę w tradycji Sayagyi U Ba Khina. Ponadto nieustannie uczy się i biorze udział w warsztatach rozwijających ważne dla niej umiejętności oraz poszerzających jej świadomość.

Prowadzi Pracownię Spokoju, w ramach której realizuje kursy MBSR oraz indywidualne sesje mindfulness. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwijających uważność u dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje z organizacjami oraz klientami indywidualnymi, wspierając ich w rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania własną energią oraz budowania odporności psychicznej. Ponadto realizuje projekty rozwojowe skierowane do pracowników i menadżerów z zakresu uważności w pracy, budowania relacji, automotywacji oraz zaangażowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.  Pisze również artykuły publikowane na blogach i w gazetach.