Długołęcka Magdalena

Nauczycielka Breathworks: MfS i MfH

MAGDALENA DŁUGOŁĘCKA jest psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Gdańskiego.

Szkolenie nauczycielskie ukończyła w Wielkiej Brytanii, gdzie nauczyła się jak wykorzystywać praktykę uważności w pracy z osobami dotkniętymi stresem, przewlekłą chorobą i chronicznym bólem. Prowadziła warsztaty i treningi uważności w Centrum Praw Kobiet, Klinice Stresu, Akademii Walki z Rakiem oraz na Uniwersytecie SWPS.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i terapii. Systematycznie doskonali swój warsztat uczestnicząc w czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Wieloletnie doświadczenie konsultanta personalnego i trenera w międzynarodowej firmie łączy z praktyką kliniczną, którą zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Hospicjum im. Dutkiewicza. W Centrum Praw Kobiet udziela nieodpłatnej pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. W pracy terapeutycznej korzysta z metod klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej oraz nowych nurtów pomocy psychologicznej czerpiących z praktyki uważności, życzliwości i współczucia.