Kochanowska Ewa Kaian

Nauczycielka MBSR

EWA KAIAN KOCHANOWSKA – jest doświadczoną nauczycielką metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności / Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), certyfikowaną w Institute for Mindfulness-Based Approaches w Bedburgu. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności oraz zajęcia mindful jogi. Od kilku lat prowadzi seminarium nt. Mindfulness na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i we Wrocławiu.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz Wiceprezesem Fundacji Rozwoju Mindfulness.

Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.  Uczestniczyła w szkoleniu terapii opartej na mentalizacji prowadzonym przez Henninga Jordeta – certyfikowanego trenera MBT z The Anna Freud Center. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Warszawie afiliowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis.

Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu – ośrodka edukacji prozdrowotnej i aktywnego uczenia się jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia.

Autorka publikacji z zakresu zastosowania Mindfulness w edukacji oraz książki “Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie.”

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu kursów prowadzonych w Polsce, UK, USA, Holandii.

Lubi gotować według pięciu przemian i jeździć na wycieczki rowerowe.