Kochanowska Ewa Kaian

Nauczycielka MBSR i MBCT

EWA KAIAN KOCHANOWSKA – jest doświadczoną nauczycielką metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności / Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), certyfikowaną w Institute for Mindfulness-Based Approaches w Bedburgu. Ukończyła szkolenie nauczycielskie MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy prowadzone pzrez Oxford Mindfulness Centre oraz Fundację Rozwoju Mindfulness. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności oraz zajęcia mindful jogi. Jest nauczycielką akademicką na studiach dziennych i podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i we Wrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz Wiceprezesem Fundacji Rozwoju Mindfulness.

Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.  Uczestniczyła w szkoleniu terapii opartej na mentalizacji prowadzonym przez Henninga Jordeta – certyfikowanego trenera MBT z The Anna Freud Center. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena w Warszawie afiliowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis. Posiada tytuł facylitatora Analizy Bioenergetycznej i jest terapeutą w tym nurcie w trakcie szkolenia.

Twórczyni projektu i założycielka Kliniki Stresu – ośrodka edukacji prozdrowotnej i aktywnego uczenia się jak wykorzystywać własne zasoby do poprawy zdrowia i samopoczucia.

Autorka publikacji z zakresu zastosowania Mindfulness w edukacji oraz książki “Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie.” oraz współautorka książko „Dobry oddech”.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wielu kursów prowadzonych w Polsce, UK, USA, Holandii.

Lubi gotować według pięciu przemian i jeździć na wycieczki rowerowe.