Pawłowska Agnieszka

Nauczycielka MBSR

AGNIESZKA PAWŁOWSKA – zajmuje się obszarem uważności (ang. mindfulness), jako sposobem na lepsze radzenie sobie ze stresem i pełniejsze doświadczanie życia. Prowadzi warsztaty z uważności dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Jest przekonana, że każdy z nas potrzebuje zatrzymania się, bliższego kontaktu ze sobą i z tym, czego doświadcza na co dzień.

Otrzymała certyfikat nauczyciela MBSR (czyli Redukcji Stresu Opartej na Uważności) – nadany przez IMA, europejski ośrodek zapewniający najwyższej jakości szkolenia dla specjalistów w obszarze zastosowań mindfulness.

Jest autorką pierwszych na polskim rynku książeczek o uważności skierowanych do dzieci: „Kraina Uważności”. Jest także coachem (certyfikat ICC), trenerem rozwoju osobistego oraz Mind-Body Bridging, czyli metody składającej się z prostych i skutecznych narzędzi radzenia sobie z trudnymi emocjami (certyfikat przyznany przez twórcę metody Stanleya Blocka). Posiada tytuł magistra psychologii (Uniwersytet SWPS) oraz magistra ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny). Sprawuje opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym TU i TERAZ na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.