Ślubowska Sara

Nauczycielka Breathworks

SARA ŚLUBOWSKA – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w prowadzeniu treningów i warsztatów.

Praktykuje medytacje od ponad 10 lat, jest certyfikowaną trenerką Mindfulness w podejściu Breathworks. Kurs trenerski kończyła w Londynie, prowadziła kursy Mindfulness w Stresie dla międzynarodowej organizacji i Mindfulness dla Zdrowia skierowany do osób żyjących z bólem lub problemami zdrowotnymi. Mieszkając w Wielkiej Brytanii współprowadziła również otwarte spotkania Mindfulness z londyńską grupą ‘Wake Up London’, wywodzącą się z tradycji buddyzmu zen.

Czerpiąc z wielu nurtów i nauczycieli, pasjonuje się wpływem medytacji na poczucie szczęścia i zdrowie ludzi.