Gubernat Anna

Nauczycielka MBSR

ANNA GUBERNAT – studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, pomysłodawczyni, założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Mindfulness. Inicjatorka rozszerzenia działalności Koła na pozostałe Wydziały Zamiejscowe SWPS – powstały niezależne Koła Naukowe w Wydziałach Zamiejscowych Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, w Sopocie i w Poznaniu.
Od października 2014 jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polskie  Towarzystwo Mindfulness.
Marzy o upowszechnieniu i zwiększeniu dostępności Mindfulness w Polsce, stara się realizować to marzenie przez pracę własną (od października 2013 roku, pracuje wolontaryjnie w Kole, od października 2014 roku w PTM).
Jest nauczycielką Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR), certyfikowaną przez  The Institute for Mindfulness Based Approaches – IMA (Niemcy).
Jest także w trakcie szkolenia nauczycielskiego Mindfulness Based Living Course (MBLC) i Compassion Based Living Course (CBLC), certyfikowanych  przez Mindfulness Association (UK).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness i Mindfulness Association (UK). Uczyła / uczy się Mindfulness od Christophera Willarda, Julii E. Wahl, Roba Nairna, Anny Zubrzycki, Annick Nevejan, Angie Ball, Małgorzaty Jakubczak, Kathariny Meinhard, Johana Tinge, Jane Negrych, Ivana Miltona, Lindy Lehrhaupt i każdego spotkanego człowieka; wszystkim jest bardzo wdzięczna za bezcenne lekcje.

Uczestniczyła w spotkaniach z Paulem Foultonem, Marią van Balen, Lote Heijke, Martinem Stepkiem.

Uważność jest także częścią jej codziennej praktyki. Praktykuje buddyzm Diamentowej Drogi, w linii Karma Kagyu od 1995 roku.

W Mindfulness szczególnie interesuje się obszarami zastosowań w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami, z ludźmi narażonymi na stres i wypalenie zawodowe, z osobami, które chcą pracować nad poprawą jakości swojego życia.