Dembińska Aleksandra

Nauczycielka MBSR

ALEKSANDRA DEMBIŃSKA – posiada tytuł doktora w zakresie psychologii, z wykształcenia jest również bioetykiem. Certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) – certyfikat The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness, dodatkowo ukończyła Compassion Practitioner Foundation Course certyfikowany przez Mindfulness Association (Wielka Brytania). Prowadzi regularnie treningi MBSR.

Pracuje jako wykładowca akademicki, mając duże doświadczenie dydaktyczne, a ponadto wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i  treningów psychologicznych dla młodzieży i dorosłych.

Autorka licznych wystąpień konferencyjnych oraz publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych m.in.: Health Psychology Report, Polish Journal of Applied Psychology, Journal of Reproductive and Infant Psychology, Journal of Medical Ethics. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół psychologii stresu i kryzysu, psychologicznych i etycznych problemów w medycynie, a także metodologii badań jakościowych. Obszary swoich badań skupia wokół granicznych momentów życia – prokreacji i śmierci.

Jest członkiem European Health Psychology Society (EHPS), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT. Założycielka Poradni Stresu Prokreacyjnego „Nadzieja”, obejmującej opieką osoby starające się o dziecko, w czasie ciąży, jak i po niej. Propagatorka idei i technik Mindfulness na Śląsku. Jako psycholog praktyk na stałe współpracujący z Ośrodkiem Medycznym GALEN w Bieruniu i Katowicach.