Skura Cezary

Nauczyciel MBSR

CEZARY SKURA, 43 lata. Doświadczony nauczyciel uważności, medytacji, technik świadomej pracy z oddechem (20 lat praktyki własnej, około 10 lat doświadczenia w uczeniu, prowadzeniu praktyk, warsztatów, kursów, szkoleń, sesji idywidualnych.

Poświęcił swoje życie pracy z ludźmi, pomaganiu im na różne sposoby. Nieustannie się uczy się aby być jeszcze skuteczniejszym nauczycielem, terapeutą, towarzyszem w rozwoju, przewodnikiem, lustrem, źródłem wiedzy i doświadczenia dla innych.

Psycholog społeczny, psycholog twórczości i praktyk twórczości. Absolwent Uniwersytetu SWPS.

Pracował jako psycholog szkolny w Gimnazjum Integracyjnym nr.7, przy Łazienkach Królewskich.

Psychoterapeuta w podejściu Gestalt, które to podejście bazuje między innymi na uważności „tu i teraz”. Superwizuje się u Magdy zaleskiej-Stolzman, jednej z najbardziej doświadczonych psychoterapeutek Gastalt w Polsce.

Odbył szkolenie nauczycielskie dla trenerów/nauczycieli MBSR/MBCT, według programu The Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Członkiek zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz  członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR/MBCT.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, Instytutem Uważności i Psychoterapii, z fundacją Etoh oraz ośrodkiem psychoterapeutycznym „Ostoja” w Pruszkowie. Uważnością, psychologią, psychoterapią, medytacją, czy szeroko pojętym samorozwojem zajmuje się od ok. 20 lat i w ramach tych podejść prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne.

Prowadzi obecnie trening uważności Mindfulness i współczucia Compassion w ramach studiów podyplomowych na uniwersytecie SWPS. Współprowadził pierwszy w Polsce projekt „Mindfulness i akceptacja w zmianie zachowania” na tej uczelni, dwie edycje warsztatów otwartych w ramach koła naukowego Uniwersytetu SWPS oraz Strefy Psyche.

Ma na swoim koncie wiele edycji kursów 8-tygodniowych MBSR, szereg warsztatów, szkoleń i sesji indywidualnych.

W pracy z człowiekiem stosuje podejście holistyczne, podejście Gestalt, psychologię zorientowaną na proces POP, podejście systemowe, oraz korzysta także z innych nurtów. Bliskie jest mu podejście eklektyczne/integracyjne.

Pracuje z grupami, firmami, a także indywidualnie. Szanuje dynamiczny i specyficzny proces, który jest zawsze inny, zarówno dla określonej grupy osób jak i dla konkretnego człowieka oraz pracuje w odniesieniu do tego procesu. Rozumie, że uszanowanie indywidualnej i grupowej specyfiki, pomaga mu  adekwatnie odnieść do sytuacji, czy energii z którą pracuje aby skutecznie pracować nad zmianą.

Od lat interesuje się, czerpie i uczy z bogactwa tradycji wschodnich, wspierając i wzbogacając w ten sposób zachodni przekaz.

Jest także zaangażowany w praktykę medytacji w tradycji tybetańskiego Bon, rdzennej religii Tybetu. Prowadzi warszawski ośrodek w tej tradycji, gdzie jest instruktorem medytacji, pracy z oddechem i innych metod wywodzących się z tej bogatej tradycji. Prowadzi regularne zajęcia medytacyjne w ramach tego ośrodka, gdzie organizuje warsztaty, kursy i imprezy związane z praktyką medytacji, metod pracy z oddechem i innych.

Jest uczniem Tenzina Wangyala Rinpoche, którego jest jego głównym nauczycielem, choć cały czas uczy się także od innych, zarówno wschodnich jak i zachodnich nauczycieli.

Od wielu lat ma więc okazję przyglądać się i uczyć uważności, medytacji, zarówno w aspekcie konkretnych tradycji duchowych, jak i w aspekcie uniwersalnym, takim jak np. Mindfulness. Bardzo zajmuje go odnajdywanie i uczenie uniwersalnych metod, czy technik, które są wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od tradycji. Metody te, dają zręczne środki do rozwoju, pracy z problemami, odkrywania naturalnego potencjału człowieka, oferują sposoby  prowadzące do wyzwolenia się od cierpienia, pozwalając żyć szczęśliwiej i pełniej.

Pracuje z ciałem, oddechem, energetyką człowieka, umysłem, i uczy sprawdzonych metod w tych obszarach. Przebył kurs pracy z ciałem, elementów Shiatsu z Claudią Berettą z Włoch i podstawowy poziom systemu Shiatsu u Ani Litkie i Ewy Tarasewicz. Posiada dyplom masażysty, w zakresie różnych form masażu i podstaw akupresury.

Interesuje się szeroko pojętą twórczością, i posiada uprawnienia do prowadzenia treningów twórczości oraz diagnozy twórczości. Ma za sobą wiele warsztatów z zakresu pracy psychologicznej, pracy z ciałem, psychoterapii, wieloletnią psychoterapię własną w formie grupowej i indywidualnej oraz już prawie 20 lat doświadczenia w praktyce medytacji pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, zarówno z tradycji wschodnich jak i zachodnich.

Ceni sobie równowagę w życiu, spokój, szeroko pojęty rozwój osobisty i poczucie humoru. Interesuje się także sportem, sztukami walki, ćwiczę jogę, uwielbiam muzykę, przyrodę, amatorską fotografię i wszystko co lata ;).