Piotr Jan Panasiuk

Nauczyciel MBLC

Piotr Jan Panasiuk – nauczyciel uważności MBLC (Mindfulness-Based Living Course) certyfikowany przez Mindfulness Association (UK) i asystent przy Mindfulness Association Polska.
Ponad 7 lat praktyki własnej w medytacji uważności. Aktualne doświadczenie medytacyjne pogłębia praktykami Compassion i Insight. Praktyk również medytacji chrześcijańskiej i absolwent podyplomowych studiów z Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Praktyk i trener Porozumienia Bez Przemocy NVC (w trakcie procesu certyfikacji) od 4 lat. Ukończył liczne kursy pogłębiające i studium trenerskie Porozumienia Bez Przemocy w Collegium Civitas.

Rozpoczął trening psychoterapeuty Gestalt w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Certyfikowany trener umiejętności miękkich, od ponad 5 lat trener wewnętrzny w organizacjach biznesowych i pozarządowych, kilkaset godzin na sali szkoleniowej, liczne kursy z prowadzenia i projektowania szkoleń.

Skończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i posiada wieloletnie doświadczenie jako manager rozwoju biznesu w czołowych międzynarodowych organizacjach, ale jego największą pasją jest praca z innymi ludźmi w celu pogłębiania samoświadomości. Poprzez sprawdzone praktyki psychologiczne i duchowe chce wspierać rozwój innych ludzi, tak aby mogli żyć świadomie w życzliwym kontakcie z samymi sobą, z innymi i Światem.