Chmielewski Jacek

Nauczyciel MBSR

JACEK CHMIELEWSKI– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (cert. PARPA nr 1385), certyfikowany nauczyciel MBSR i MBRP.

Zakres działalności terapeutycznej w Pracowni Psychoterapii INTEGRA: grupowa oraz indywidualna psychoterapia uzależnień od alkoholu, narkotyków, sieci, hazardu, relacji i seksu; psychoterapia współuzależnienia. W ramach Pracowni Łagodzenia Stresu prowadzi treningi MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) oraz Profesjonalny Warsztat 12 Kroków.

Pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, SP ZOZ w Choroszczy, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu, oraz w prywatnych poradniach i ośrodkach psychoterapii uzależnień.