Bednarczyk Piotr

Nauczyciel MBSR

PIOTR BEDNARCZYK – magister pedagogiki, filozofii i katechetyki. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (modalność systemowa).Trener i psychoterapeuta terapii Gestalt. Ukończył 4 letni pełny cykl szkoleniowy z zakresu terapii systemowej rodzin (Kraków – Centrum Psychoterapii i Poznań – WTTS). Uczestniczył w kompleksowym szkoleniu (curriculum) z zakresu terapii ericksonowskiej) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończył 2 letnie szkolenie: „Ustawienia systemowe rodzin według Berta Hellingera” i 2 letnie szkolenie: „Openness, Offenheit, Otwartość” oraz kurs mistrzowski z ustawień Berta Hellingera prowadzonego przez Berta Hellingera. Posiada Certyfikat z Diagnozy klinicznej DSM – IV, dyplom ukończenia „Terapii krótkoterminowej jako podejścia integrującego”. Uczestniczył w  dwuletnim szkoleniu z psychodramy. Jest na trzecim roku Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lovena.

Szkolenie w pracy z traumą:

Certyfikowany terapeuta w pracy z traumą w metodzie Somatic Eksperiencing Pitera Levina.  Ukończył dwuletnie polsko – niemieckie szkolenie integrujące pracę MosheFeldenkraisa oraz hipnoterapię Miltona H. Ericksona. Ukończył roczne szkolenie w pracy z traumą w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i jest w trakcie certyfikacji na II roku. Ukończył szkolenie z focusingu. Uczestniczył w warsztatach dotyczących biodynamicznego oddechu uwalniania traumy. Uczestniczył w II częściach szkolenia w pracy z traumą metodą EMDR. Uczestniczył w warsztacie TRE. Uczestniczy w II letniego szkoleniu w pracy z traumą: Terapia Stanów Ego. Uczestnik II letniego szkolenia z zakresu pracy z traumą rozwojową (NARM), od 2010 roku uczestniczy w warsztatach pracy z traumą metodą: ustawienia intencji (spotkanie ze sobą), prowadzonego przez prof. Franza Rupperta.

Od 20 lat pracuje terapeutycznie z klientami. Założyciel Beskidzkiego Instytut Psychoterapii w Bielsku – Białej. Nauczyciel MBSR (Mindfulness-BasedStressReduction), w trakcie certyfikacji.