Babij Jakub

Nauczyciel MBSR i MBCT

JAKUB BABIJ – trener, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel Mindfulness, z ramienia Mindful Academy, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Siedemnaście lat temu zaczął praktykować medytację w ramach buddyzmu tybetańskiego. Doświadczenie to zaprowadziło go do Mindfulness. Absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (dziś Instytut Gestalt). Ciągle rozwija swoją praktykę i wiedzę. Aktualnie ukończył pierwszy poziom szkolenia MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – Terapia Poznawcza oparta na uważności) w Oxford Mindfulness Centre, będącego częścią uniwersytetu w Oxfordzie i dalej kontynuuje naukę i praktykę w tym obszarze.

Od czterech lat uczy Mindfulness podczas kursów otwartych, zamkniętych, oraz indywidualnie. Pracował z takimi klientami jak IKEA, Intel, Wipro, Bayer, Medicover, KPMG, oraz wiele innych. W ramach prowadzonej przez siebie fundacji pracował też z wolontariuszami z Centrum Alzheimera, Kampanii przeciw Homofobii, podopiecznymi Lambdy oraz wielu innymi organizacjami z obszaru NGO.
 
Swoją pracę superwizuje pod okiem nauczyciela Mindfulness Philipa Woodwarda, certyfikowanego nauczyciela ze szkoły Breathworks, praktykującego Mindfulness od 1985r. Uczestniczył w wielu szkoleniach z alternatywnych sposobów pracy ze stresem i traumą takich jak EMDR, TRE czy analiza bioenergetyczna.
 
Doświadczenie kliniczne zdobywał w ramach Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, oraz Wojewódzkiego Szpitalu Psychiatrycznego w Złotoryi. Poza pracą zawodową, prowadzi ośrodek psychoterapii “Spokojna Głowa” zajmujący się pomocą psychologiczną.
 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness ,Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, Polskiego Towarzystwa Psychoterapeii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Gestalt.
 
Maratończyk. W wolnych chwilach, biega, ćwiczy jogę oraz morsuje.

 

Wybrane szkolenia:

2019 Research and Evaluation. (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre & Centro Português de Mindfulness, Porto.

2019 C in MBCT (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre & Centro Português de Mindfulness, Porto.

2019 Working with the groups in MBCT (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2019 Buddhist Psychology in MBCT (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2019 Orientation & Assessment, and Ethics Masterclass (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2019 Teachers Training MBCT – module 4(MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2019 Enquiry in MBCT Masterclass (MBCT Teacher training), Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2019 Psychoterapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w żałobie – warsztat z Dr Ray Oven, Uczę się ACT, Online.

2018 Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP – warsztat z Dr Matthew Menayasa-Skintem, Uczę się ACT, Online.

2018 Sztuka podejmowania działania – lekcje z japońskiej psychologii. Psychoterapia Morita i Naikan – warsztat z Greggiem Krech, ToDo Institute, Warszawa.

2018 Oxford Summer School, Oxford Mindfulness Centre. Oxford.

2018 Teachers Training MBCT – module 1 & 2, Oxford Mindfulness Centre. Oxford

2017 Trening terapeutyczny w ujęciu Gestalt z Arye Bursztyn, Instytut Gestalt Kraków.

2017 Dialektyczna Terapia Behawioralna – warsztat z profesorem Martinem Bohusem, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej, Warszawa.

2016 EMDR Level 1 (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) – szkolenie, Warszawa

2015 – … TRE (Trauma Release Exercise) – szkolenie certyfikacyjne – w trakcie, TRE Polska, Wrocław

2015 Warsztat pracy z traumą z elementami EMDR, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków