Kołodziejczyk Filip

Nauczyciel MBSR i MBCT

FILIP KOŁODZIEJCZYK – jest psychologiem, trenerem, psychoterapeutą oraz certyfikowanym nauczycielem MBSR i terapeutą MBCT. Ukończył pierwszy w Polsce trening nauczycielski  prowadzony przez niemiecki Institute for Mindfulness Based Approches.

Jest absolwentem  magisterskich studiów o specjalizacji psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończył 4 letnie szkolenie terapeutyczne metodą psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz warsztatów profilaktycznych i rozwojowych w tematyce:

  • komunikacja w grupie,
  • uzależnienia,
  • autoprezentacja,
  • redukcja stresu,
  • asertywność

dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Głównym obszarem jego zainteresowań i specjalizacji jest tak zwana Trzecia Fala terapii czyli nurt psychologii poznawczo-behawioralnej (MBSR/MBCT, DBT, ACT, CMT/CFT, MCT), w którym to kierunku nieustannie się rozwija.

Uczestniczył w warsztatach i szkoleniach prowadzonych m.in. przez: Paula Fultona, Jona Kabat-Zinna, Paula Gilberta, Andrew Olendzkiego i Alexandra Berzina.

Wielokrotnie prowadził warsztaty i wykłady z zakresu psychoterapii i uważności oraz samospółczucia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej.