Kucharczyk Małgorzata

Nauczycielka MBSR

MAŁGORZATA KUCHARCZYK – nauczyciel MBSR certyfikowany przez europejski Institute for Mindfulness-Based Approaches. Pedagożka, trenerka umiejętności społecznych. Specjalizuje się również w szkoleniach z tematów dotyczących uzależnień, przemocy, edukacji seksualnej, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, relaksacji, integracji itp.

Przez wiele lat pracowała (nadal współpracuje) w organizacjach pomocowych i pozarządowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych. Prowadziła warsztaty, grupy wsparcia oraz warsztaty z zakresu uważności (mindfulness) dla osób,  które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Jest współautorką Poradnika dla gimnazjalistów dotyczącego przemocy domowej.