Zubrzycki Anna

Nauczycielka MBLC

ANNA ZUBRZYCKI

Z ramienia Mindfulness Association (UK) założyła polską filię organizacji – Mindfulness Association Polska. Koordynuje organizację w Polsce certyfikowanych kursów Mindfulness, a także sama uczy uważności. Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Obecnie kończy studia Mindfulness na University of Aberdeen. Medytację uważności praktykuje od 1993 roku.

Wykłada aktorstwo, emisję głosu w Polsce i zagranicą. Wieloletnia aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (1978 -1992) oraz współzałożycielka i do 2014r. aktorka Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Jako wykładowca emisji głosu oraz aktorstwa, prowadzi zajęcia i pokazy podczas licznych festiwali teatralnych, a także w wielu instytucjach edukacyjnych w Azji i Europie.
W swojej pracy zachęca uczestników – aktorów, artystów, performerów – do ekspresji ciała oraz głosu. Praktyka Mindfulness pozwala im być autentycznymi i odważnie budować swoje kreacje sceniczne.