Żurawowicz Lidia

Nauczycielka MBSR

LIDIA ŻURAWOWICZ – wykładowca akademicki, nauczyciel Mindfulness, z wieloletnim doświadczeniem w praktyce medytacji.

Od 2015 roku prowadzi regularnie cotygodniowe Medytacje Uważności we Wrocławiu. Jest nauczycielem Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), w trakcie certyfkacji w The Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA Niemcy) – jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych, uprawniających do prowadzenia 8-tygodniowych treningów MBSR na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, zapewniających najwyższe standardy nauczania.

Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk o zarządzaniu.  Przez kilkanaście lat zajmowałam się działalnością naukowo-badawczą na Politechnice Wrocławskiej, wykładając także na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Jej główną specjalizacją zawodową jest zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej, informacja patentowa i zarządzanie procesami innowacyjnymi, a także etyka biznesu. Studiowała i pracowała zarówno na uniwersytetach w kraju, jak i za granicą, prowadząc wykłady i warsztaty w języku polskim, niemieckim i angielskim, prowadząc badania naukowe, uczestnicząc w projektach unijnych oraz międzynarodowych konferencjach.

 

Praktyka 

Praktykując od końca lat 80-tych medytację buddyjską (głównie w tradycji buddyzmu tybetańskiego), poszukiwała praktyk o uniwersalnym charakterze, niezależnych od jakiejkolwiek religii. Jej pierwszym nauczycielem medytacji był Lama Ole Nydahl oraz tybetańscy lamowie buddyjskiej linii Karma Kagyu, a potem także inni buddyjscy nauczyciele, m.in: Tenizin Wangyal Rinpoche, JŚ XII Gyalwang Drukpa, LP John Paramai (Tajlandia).

W 2010 roku zaczęła praktykować medytacje uważności, będące zarówno filarem buddyjskich medytacji wglądu (vipassana), jak i coraz bardziej popularnych na Zachodzie, świeckich treningów mindfulness, które mają ogromne zaplecze badań naukowych, potwierdzających ich skuteczność w różnych obszarach życia – od medycyny, psychoterapii, edukacji, po biznes i sport. Jej nauczycielami mindfulness (uważności) są: dr Nils Altner i Sagra J. Hannich (Niemcy), Frits Koster i Jetty Heynekamp (Holandia), Alvina Cassidy (Irlandia), Małgorzata Jakubczak, Jolanta Tadeusiak i Krzysztof Papis (Polska).

W 2011 roku ukończyła 8-tygodniowy trening MBSR, który był dla niej niezwykle transformującym, a jednocześnie ugruntowującym doświadczeniem. Codzienna, regularna praktyka mindfulness stała się dla niej stylem i sposobem świadomego, szczęśliwego życia, dając poczucie stabilności, spokoju, głębokiego kontaktu z samą sobą i z innymi. Jest źródłem nieocenionych darów w jej życiu oraz zmian o jakich marzyła. Jest jej DOJRZEWALNIĄ i niekończącą się, fascynującą PRZYGODĄ Z ŻYCIEM, dającą poczucie pełni i kompletności, bez względu na okoliczności. Potencjał jaki odkryła w życiu pełnym uważności spowodował, że zapragnęła dzielić się tą pasją z innymi.

 

Zainteresowania

Poza praktyką mindfulness, interesują ją także inne filozofie, ścieżki duchowe, komplementarne metody terapeutyczne i praktyki rozwoju osobistego.

Bliskie są jej praktyki wywodzące się z tradycji Advaity Vedanty (Nonduality) – od kilku lat uczestniczy (często także jako tłumacz) w satsangach i odosobnieniach w tej tradycji, podczas których odbywa się głębokie dociekanie i badanie natury rzeczywistości i świadomości. Zgłębia filozofię Wschodu, praktyki medytacyjne różnych tradycji, m.in. zen, metta (loving kindness) oraz jogę. Biorze udział w medytacjach sufickich, praktykuje taniec wirujących derwiszy, który także jest niezwykle intensywną i głęboką praktyką medytacyjną. Interesuje się formami sztuki wykorzystywanymi w terapii – muzyką, tańcem (praktykuje taniec 5 Rytmów), a także malarstwem intuicyjnym (VedicArt).  Jest certyfikowaną masażystką dźwiękiem – wykonuje indywidualne masaże terapeutycznymi misami dźwiękowymi Petera Hessa. Prowadzi także regularne sesje medytacyjno-relaksacyjne z wykorzystaniem dźwięku i wibracji terapeutycznych mis himalajskich, gongów i innych instrumentów. Ukończyła również kurs relaksacyjno-terapeutycznego biomasażu PELOHA.

 

Odosobnienia

Brała udział w wielu warsztatach i retreatach medytacyjnych różnych ścieżek duchowych. Uczestniczyła w praktyce świadomego umierania Phowa i innych retreatach tradycji buddyjskiej Karma Kagyu z Lamą Ole Nydahlem oraz Karmapą Trinlejem Taje Dordże, retreatach w tradycji dzogczen szkoły Bon Garuda z Tenzinem Wangyalem Rinpocze, medytacjach pokojowych – Auschwitz-Birkenau Bearing Witness Retreat z Roshim Bernie Glassmane’em, medytacjach sufickich podczas miesiący Ramadan z Sheikhą Farihą al-Jerrahi sufickiego zakonu Nur Ashki Jerrahi Sufi Order, silent retreatach (odosobnienia w ciszy) oraz satsangach w duchu advaity vedanty z Moojim oraz Karen Richards, warsztatach medytacji (także jako tłumacz) z LP John Paramai z Tajlandii oraz w kikudniowym odosobnieniu w ciszy z intensywną praktyką mindfulness z Fritsem Kosterem i Jetty Heynekamp.

 

Prywatnie

Od prawie 20 lat jest żoną wspaniałego Mężczyzny, Andrzeja, który z oddaniem i miłością towarzyszy jej w ich wspólnej podróży przez życie. Są rodzicami dwójki dzieci: Konrada i Gabrysi – ich najważniejszych i najukochańszych mistrzów życia, dających im nieustanne okazje do weryfikowania postępów na ścieżce.

Dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne praktykowanie sztuki świadomego życia i mindfulness – we wszystkich jego obszarach – jest jej pasją i największą radością. Jej pragnieniem jest, by każdy mógł doświadczyć tej praktyki i jej owoców w swoim własnym życiu, na swój własny, niepowtarzalny sposób.

 

Zaprasza Cię do wspólnej podróży i fascynującej przygody jaką jest sztuka świadomego życia oparta na uważności i empatii oraz do zapoznania się z kursami, praktyką i sesjami, które prowadzi.