Certyfikowane Szkolenie Nauczycielskie MBCT

Fundacja Rozwoju Mindfulness

Organizator

Fundacja Rozwoju Mindfulness
Telefon
514130322
Email
biuro@fundacja-mindfulness.org
Strona WWW
https://www.fundacja-mindfulness.org/

Lokalizacja

Warszawa - J. Nowaka Jeziorańskiego 49U/12
Kategoria

Więcej informacji

Czytaj więcej

Data

21 05 2020 - 24 05 2020

Czas

Cały dzień

etykiety

Inne

Certyfikowane Szkolenie Nauczycielskie MBCT

SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TERAPII POZNAWCZEJ OPARTEJ NA UWAŻNOŚCI (MBCT-PL)
Zapewnia specjalistom z różnych środowisk zawodowych wyjątkową okazję do uzyskania pogłębionej wiedzy i umiejętności w dziedzinie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT). Naszym celem jest wspieranie społeczności osób praktykujących uważność poprzez przekazanie im wiedzy o tym, jak uczyć uważności i prowadzić wysokiej jakości treningi MBCT. Pragniemy także przyczynić się do rozwoju i rozpowszechnienia tego innowacyjnego podejścia opartego na rozwijaniu uważności dla poprawy zdrowia psychofizycznego.
Szkolenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, UK.

Pomyślne ukończenie szkolenia zakończy się otrzymaniem certyfikatu nauczyciela (terapeuty) MBCT wydanego przez Oxford Mindfulness Centre oraz Fundację Rozwoju Mindfulness.

Od prawie 20 lat Uniwersytet Oksfordzki jest uznawany na całym świecie jako centrum rozwijania badań nad zastosowaniem terapii poznawczej (Cognitive Therapy, CT), określanej również jako terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Uczelnia może się poszczycić dużą grupą ekspertów z dziedziny CBT i niezachwianą reputacją w organizowaniu wysokiej jakości kursów, badań naukowych oraz nadzoru klinicznego. MBCT została opracowana przez grupę klinicystów z Oksfordu (M, Williams; J. Teasdale) i Kanady (Z. Segal) dwie dekady temu na bazie opracowanego przez Jona Kabata-Zinna Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz elementów terapii poznawczo-behawioralnej depresji. Coraz więcej oksfordzkich klinicystów i badaczy specjalizuje się w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności, jak również opracowuje i przeprowadza kursy szkoleniowe. Program szkolenia nauczycielskiego MBCT został zapoczątkowany przez profesora Marka Williamsa, jednego z twórców MBCT, a w zespole szkolącym są obecnie między innymi Willem Kuyken – dyrektor OMC, Christina Surawy oraz inni nauczyciele z Oxford Mindfulness Centre.

PODSTAWY SZKOLENIA
MBCT została opracowana przez Zindela Segala, Johna Teasdale’a oraz Marka Williams’a jako ujęta w protokół grupowa forma interwencji terapeutycznej służąca profilaktyce nawrotów depresji (Segal, Williams & Teasdale, 2002), obecnie wszakże ma dużo szersze zastosowania, nie tylko w obszarze zdrowia, lecz również w edukacji i innych dziedzinach, w których rozwijanie uważności przynosi istotne korzyści. MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania. Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów depresji, a w związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Ponieważ jego główne zasady są transdiagnostyczne, MBCT daję nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wstępne wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności MBCT pomagają osobom z tak odmiennymi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, chroniczna depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, niepokój o zdrowie, syndrom chronicznego zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.

MBCT wzbudza duże zainteresowanie na całym świecie. Jednak możliwości poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do stania się nauczycielem tej metody są w Polsce bardzo ograniczone. Szkolenie oksfordzkie wprowadzane w Polsce po raz pierwszy w styczniu 2019 roku przez Fundację Rozwoju Mindfulness ma na celu zaspokojenie tej potrzeby. Daje ono możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczącej MBCT i ma na celu stworzenie zespołu nauczycieli i terapeutów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne, aby skutecznie uczyć, rozwijać i rozpowszechniać MBCT.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Szkolenie nauczycielskie MBCT jest prowadzone przez okres około dwóch lat. Zajęcia odbywają się formie 2-4-dniowych zjazdów (w Warszawie i/lub w Gdańsku lub ich okolicach) oraz wyjazdowych odosobnień. Oprócz zajęć uczestnicy kursu będą zobowiązani poświęcić ok. 6-7 godzin tygodniowo na samodzielną naukę i praktykę uważności, która jest kluczowa dla programu MBCT. Po zakończeniu szkolenia i spełnieniu warunków zaliczeniowych (2 przeprowadzone samodzielnie i poddane superwizji treningi MBCT wraz z pozytywną oceną kompetencji) uczestnikom zostaje przyznany certyfikat nauczyciela (terapeuty) wydany przez Oxford Mindfulness Centre wraz z Fundacją Rozwoju Mindfulness.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA SZKOLENIA
Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności.

Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności oraz spełniających Kryteria Kwalifikacyjne. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku.

Ścieżka tzw. regularna (MBCT-PL 1) jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy wszystkich chętnych spełniających Kryteria Kwalifikacyjne. Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.

dodatkowe informacje: https://www.fundacja-mindfulness.org/opis-szkolenia