Certyfikowany Kurs Mindfulness

Lokalizacja

Kraków - Przybyszewskiego 13
Ogród Harmonii
Kategoria

Więcej informacji

Czytaj więcej

Data

19 05 2018 - 20 05 2018

etykiety

Inne

Certyfikowany Kurs Mindfulness

W dniach 19-20 maja 2018r., rozpocznie się w Krakowie kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association (UK). Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Zapraszamy każdego zainteresowanego praktyką uważności oraz osoby zainteresowane ścieżką szkolenia nauczycieli mindfulness w metodzie MBLC, na Kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association UK, który rozpocznie się w Krakowie w dniach 19-20 maja 2018r. Certyfikowany Kurs Mindfulness (Uważności) to 4 moduły szkoleniowe. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika.
Kurs ten, to również pierwsza część szkolenia nauczycielskiego Mindfulness w metodzie MBLC (Mindfulness-Based Living Course). Dla zainteresowanych kontynuacją szkolenia nauczycielskiego – bez zrealizowania tego kursu nie można podjąć nauki w kolejnych częściach. Więcej o ścieżce szkolenia nauczycieli pod linkiem: http://mindfulnessassociation.org.pl/szkolenianauczycielimindfulness/

Poszczególne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness odbędą się:
19-20.05.2018r. Moduł Pierwszy: Stawanie się obecnym
23-24.06.2018r. Moduł Drugi: Praca nad rozkojarzeniem – data po zmianie
08-09.09.2018r. Moduł Trzeci: Samoakceptacja
03-04.11.2018r. Moduł Czwarty: Podłoże odczuć i obserwator

PROWADZĄCY:
Angie Ball i Anna Zubrzycki

MIEJSCE:
Ogród Harmonii, ul.Stanisława Przybyszewskiego 13, Kraków www.ogrodharmonii.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
Wykłady będą po angielsku z tłumaczeniem na polski.

CENA:
Kwota należności za pierwszy moduł uzależniona jest od terminu wpłaty :
oferta promocyjna – wpłata do dnia 30.03.2018r. – 800zł
wpłata do dnia 30.04.2018r. – 850zł
wpłata po 30.04.2018r. – 900zł
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 850 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/528726464172341/

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness
Jedynie wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu, który odbędzie się w dniach 19-20.05.2018r., oraz wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego – daje taką pewność.

Liczba miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie proszę o kontakt mailowy.

Ukończenie certyfikowanego kursu Mindfulness, jest początkiem drogi szkolenia dla nauczycieli MBLC (Mindfulness-Based Living Course). Ukończenie wyżej wymienionego kursu nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC.

Kolejny moduł szkolenia nauczycielskiego MBLC: Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania i Odosobnienie dla przyszłych nauczycieli Mindfulness (MBLC), odbędą się w 2019 i 2020 r.

X