Certyfikowany Kurs Mindfulness we Wrocławiu

Lokalizacja

Wrocław - Norwida 22/4
Kategoria

Data

17 10 2020 - 18 10 2020

etykiety

Inne

Certyfikowany Kurs Mindfulness we Wrocławiu

W dniach 17-18 października 2020r., rozpocznie się we Wrocławiu kurs Mindfulness, certyfikowany przez Mindfulness Association (UK). Zapraszam do rejestracji i udziału.

 

Poszczególne moduły odbędą się:
Moduł 1: Stawanie się Obecnym: 17-18.10.2020r.
Moduł 2: Praca nad Rozkojarzeniem: 12-13.12.2020r.
Moduł 3: Samoakceptacja: 13-14.02.2021r.
Moduł 4: Podłoże Uczuć i Obserwator: 20-21.03.202r.

***
W dniach 17-18 października 2020r., we Wrocławiu, rozpoczniemy pierwszy moduł Kursu Mindfulness, Stawanie się obecnym, certyfikowanego przez Mindfulness Association (UK). Kurs odpowiedni jest dla tych spośród Was, którzy chcieliby podjąć regularną i pogłębioną praktykę uważności otrzymując, po ukończeniu wszystkich 4 modułów, możliwość kontynuowania tej podróży na ścieżce nauczycielskiej. Co ważne – kurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wcześniejsze doświadczenie z tematem uważności. Poruszamy się w metodzie MBLC (Mindfulness Based Living Course).

Praktyka. Praktyka. Praktyka.

Skupiamy się na praktycznym wymiarze nabywania umiejętności. Każda sesja zawiera wprowadzenie teoretyczne, ale najważniejsza pozostaje praktyka, a po niej, dzielenie się doświadczeniem. Dodatkowo, pomiędzy poszczególnymi modułami wypełniamy zadania domowe obejmujące regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. Spotykamy się w gronie liczącym do 25 osób. Dbając, by przestrzeń pozwalała na komfortowe poruszanie się, obserwację i wymianę dzielimy się na mniejsze zespoły w momentach praktyki. Utrzymujemy stały skład grup na czas trwania kursu, bo w tym pięknym procesie ważne jest by zanurzyć się w doświadczeniu razem, co daje dużo wzajemnego wsparcia.

Moduł 1: Stawanie się Obecnym

Uważność (mindfulness) jest definiowana jako zwrócenie uwagi na chwilę obecną, poprzez doświadczenie danego momentu w sposób nieosądzający i akceptujący. Na początku zauważamy, że nasza uwaga jest jak motyl zmieniający miejsce, od jednej myśli do drugiej. W czasie tego weekendu zaczynamy pracę poprzez spowolnienie i ukierunkowanie naszego umysłu stosując regulację oddechu i liczenie. Następnie wprowadzamy praktyki wyciszające gonitwę myśli i prowadzące do świadomości sensorycznej ciała. Dalej uczymy się jak odpocząć w chwili obecnej, przyzwyczajając się do odłączania od naszych nawyków oraz zachowań kompulsywnych. Gdy nasza uwaga będzie skupiona na myśleniu, nauczymy się pracować ze wsparciem uważnych dźwięków i oddechu. Jesteśmy wprowadzani w ten stopniowy proces poprzez podstawowe praktyki uważności: zatrzymanie, ugruntowanie, odpoczynek i uważność. Skanowanie ciała oraz medytację podczas chodzenia. Podczas każdego z modułów pracujemy nad rozwojem życzliwości jako podstawy współczucia (compassion).

Ukończenie tego modułu otwiera przejście do kolejnego. Ukończenie wszystkich czterech, kończy się wydaniem Certyfikatu Uczestnictwa, sygnowanego przez Mindfulness Association (UK). Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa upoważnia do podjęcia drugiego etapu ścieżki szkolenia nauczycieli MBLC.
Na naszej stronie znajdziesz kompletne opisy poszczególnych modułów Certyfikowanego Kursu Mindfulness: https://mindfulnessassociation.org.pl/certyfikowany-kurs-mindfulness/

Poniżej przedstawiamy również poglądową mapę ścieżki nauczycielskiej, na końcu której otrzymujesz Certyfikat gotowości do nauczania własnych 8-tygodniowych kursów uważności w metodzie MBLC.
Certyfikowany Kurs Mindfulness >> Kurs Wprowadzający do Umiejętności Nauczania >> Odosobnienie dla Przyszłych Nauczycieli
**Dwa ostatnie etapy, odbędą się w 2021 i 2022 r.

Pełny opis ścieżki nauczycielskiej znajdziesz na naszej stronie: https://mindfulnessassociation.org.pl/szkolenianauczycielimindfulness/

****

PROWADZĄCY:

Anna Zubrzycki – Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska. Praktykuje medytację buddyjską i uważność od roku 1993. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor i w Mindfulness Association UK. Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli. Jest aktorką, w Polsce i na świecie uczy opartego na uważności treningu aktorskiego „Technika koordynacji” oraz technik wokalnych. W latach 1996-2014 założyła i była główną aktorką Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia. W latach 1977-1993 była główną aktorką grupy teatralnej Gardzienice. Jest członkinią-założycielem Rokpa Polska, oddziału fundacji charytatywnej Rokpa International.

Krystyna Boroń-Krupińska – Certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w MA. Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Bangor University, UK). Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi świadomości ciała, holistycznego podejścia do zdrowia, uczestniczka kursów doskonalących z zakresu pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. Technika Alexandra, Metoda Feldenkraisa, Body Mind Centering, Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR).

MIEJSCE:
Poruszenie Joga, ul. Norwida 22/4, Wrocław

CENA:
Kwota należności za pierwszy moduł uzależniona jest od terminu wpłaty :
oferta promocyjna – wpłata do dnia 17.08.2020r. – 850zł
wpłata do dnia 17.09.2020r. – 900zł
wpłata od 17.09.2020r. do 5.10.2020r. – 950zł
Maksymalny termin wpłaty to 5.10.2020r. Po tej dacie bez otrzymania płatności miejsce na kursie zostaje anulowane.
Przy rezygnacji z udziału w pierwszym module kursu do dnia 17.09.2020r. opłata jest w pełni zwrotna, po tej dacie opłata nie podlega zwrotowi.
Płatności za kolejne moduły Certyfikowanego Kursu Mindfulness (na które nie można się zapisać, nie uczestnicząc w pierwszym module), to wysokość 900 zł. Płatność za każdy moduł na miesiąc przed jego rozpoczęciem.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9BoUwzkwCc2hxAev2r0h-mAOMwiK4qqo6q8i2C1qbplRnfw/viewform

Wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Certyfikowanym Kursie Mindfulness.
Dopiero wpłata pełnej kwoty za pierwszy moduł kursu daje taką pewność.
Liczba miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość wpłaty w ratach – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy.
Dane do płatności otrzymasz od nas wraz z potwierdzeniem zapisu na kurs po wypełnieniu formularza.

KONTAKT:
mapoland.info@gmail.com

Podmiotem odpowiedzialnym organizowanego kursu jest :
Fundacja Voices
ul.Wilhelma Roentgena 10/14
50-362 Wrocław
NIP: 898-22-10-788
Numer KRS: 0000528085

X

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *